#23 Boer zkt. gesprek


Boeren voelen zich in een hoek gezet: met de vinger gewezen over hun impact op de natuur, financieel op het randje en steeds meer beperkt door allerlei regelgeving. Milieuorganisaties vragen dat boeren het anders aanpakken, maar er ligt nog steeds geen politiek masterplan op tafel om landbouw en natuur te verzoenen. Liggen boeren en klimaatbewuste burgers onvermijdelijk met elkaar op ramkoers? Of kunnen open gesprekken tussen hen een uitweg bieden uit het gepolariseerde voedseldebat?

Jelle Goossens van Rikolto vertelt aan Ng Sauw Tjhoi waarom een organisatie die strijdt voor eerlijke voedselproductie in het Zuiden nu gesprekken organiseert met Belgische boeren. Onze tweede gast, boerin en veeteeltjournaliste Justine Poppe van Groene Kring, brengt het perspectief van de gangbare boeren.

Ook in deze aflevering:

Myriam Dumortier van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek legt uit hoe boeren gegijzeld worden door de grote investeringen die ze moesten maken. Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu erkent dat, maar hamert erop dat gewoon verder boeren ook geen optie is: de grenzen van de planeet en de gezondheid worden al ruim overschreden. En Els Verté van vzw Boeren op een Kruispunt luidt de alarmbel over de toenemende mentale problemen in de sector.

Alles Wordt Beter · #23: Boer zkt. gesprek

Luisteren kan ook op Spotify

Meer lezen over dit onderwerp?

Apache

Farmers Defence Force dreigt met juridische actie tegen stikstofakkoord – Lees hier

‘De boer staat voorop, niet het financieel en agro-industrieel complex’ – Lees hier

Terwijl landbouwers ploeteren, wordt Boerenbond slapend rijk – Lees hier

DeWereldMorgen

Landbouw en leefmilieu protesteren eensgezind tegen ggo-beleid EU – Lees hier

Groen over stikstofakkoord: “INEOS wordt bediend, boeren worden bedrogen en natuur wordt opgeofferd” – Lees hier

Vlaamse regering zet stikstof-koehandel op – Lees hier

23 organisaties betogen in Brussel voor eerlijke voedselsystemen – Lees hier

MO

Is duurzame veehouderij een illusie of de toekomst? – Lees hier

Wat voor boer ben jij? – Lees hier

De boer verstikt zich in de korte keten – Lees hier

“En dan zijn we verbaasd dat de boer zich een kogel door het hoofd schiet?” – Lees hier

Sampol

Bouw de veestapel af – Lees hier

Tot de bodem – Lees hier

Eten we straks allemaal genetisch gewijzigde voeding? – Lees hier