#18 – Feminisme voor de 99%


Het feminisme voor de 99% voert een pleidooi voor antikapitalisme, ecosocialisme en antiracisme. Het feminisme moet zich volgens hen bezighouden met de problemen van de overgrote meerderheid op de wereld. Host Tjhoi gaat in gesprek met Sigrid Vertommen (docent en onderzoeker binnen genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam en de UGent) over welke rol het feminisme speelt in de strijd tegen ongelijkheid en de ongelijkheid tussen vrouwen onderling. Kruispuntdenken staat daarin centraal. Dat wordt extra duidelijk via de bijdragen van Sofie De Graeve (Furia) en Sarah Scheepers (Ella vzw).

Alles Wordt Beter · #18: Feminisme voor de 99%

Lava

Sociale reproductie en het feminisme van de 99%
Lees hier

Griet Vandermassen weerleggen in zes gemakkelijke stappen
Lees hier

Mo*

‘Vreugde is ons verzet’: de vele gezichten van het feminisme in Latijns-Amerika
Lees hier

Gezellig feminisme wordt schromelijk overschat
Lees hier

‘Als feministe besefte ik niet dat niet elke vrouw vertegenwoordigd wordt in onze beweging’
Lees hier

Apache

Voor wie willen ecofeministen zorgen?
Lees hier

BOEH! blijft strijden tegen het hoofddoekenverbod
Lees hier

De strijd voor abortus door de ogen van een feminist
Lees hier

Visie

Vrouwen worden tijdens en aan einde van loopbaan gestraft
Lees hier

‘Betaald werk kan je vooruithelpen, maar ook onderdrukken’
Lees hier

‘Onbetaald huishoudwerk is wél schaars’
Lees hier

‘Je identiteit op het werk verbergen bezorgt extra stress’
Lees hier

Vrouwen doen het zware werk
Lees hier

Kif Kif

“Onze strijd in Iran is verbonden met die van onderdrukte groepen wereldwijd”
Lees hier

Oikos

Defensoras In Peru: Ecofeminisme In Praktijk
Lees hier